Ne olmayan bir mümini kalma konusunda incil söz vardır?